Çokdilli ve çok kültürlü uzman kadrolarımızla meslek ve staj alanlarında sunduğumuz danışmanlık hizmeti çok önem verdiğimiz hizmetlerimiz arasında bulunmaktadır. Bu faaliyetlerle hem işsizlik türleri arasında sonuçları itibariyle en olumsuzu olan gençler arasındaki işsizliği önlemeyi ve azaltmayı hem de mesleki becerilerini geliştirmelerine,sahip oldukları meslek bilgisini derinleştirmelerine olanak sağlayan staj proğramlarıyla kariyer planlamalarına destek olmayı hedefliyoruz.