Sosyal Araştırmalar


PerspektiveGlobal GmbH kültürlerarası sosyal araştırmaları destekliyerek, sosyal projeler ile bilimsel
çalısmalara maddi destek verecektir.
Bu yöndeki amacımız göç odaklı araştırma sonuçlarını bu alana ilgi duyan kurum ve kuruluşlara
sunmaktır.
Örneğin yaşlıların bakım alanında sosyal araştırmalar yaparak, bu hedef kitleye ulaşmanın ve hizmet
vermenin olanaklarını ortaya çıkaracağız. Bu ortamda hizmet içi ve hizmet üstü eğitim vererek,
çalışanları işlerinde daha yetkin kılacağız.


Bilhassa pratik çalışmayı ve bilimsel araştırmayı birarada sürdürerek çözüm önerilerinde bulunup
Üniversiteler ve Araştırma Kurumlarıyla ortak projeler üreterek herkesin faydalanmasını mümkün
kılacağız. Bu çalışmalar dahilinde bilhassa bilimsel araştırma kurumları, Üniversiteler ve Sosyal
Hizmet sektörü ile beraber çalışacağız.