Göçmenlerin büyük bir kesimi içinden geldikleri kültürü Alman kültürüyle harmanlayıp yaşamalarına rağmenö içselleştirilmiş kültürel gelenekler,yeme-içme alışkanlıkları, Türkiye‘den kopmuş olma hıssiyatının yarattığı travma, arada kalmışlık hissi, farklı temizlik ve vücut bakımı alışkanlıkları, farklı dini ibadet pratikleri ve bireylerin farklılıklara yol acabilecek ihtiyaclarından ve becerilerınden dolayı ”Kültürel Duyarlı Bakım Hizmetigerekliliğini aktüel olarak yoğun bir biçimde hissettirmektedir. Bütğn bu faktörleri ve kriterleri göz önünde tutarak deneyimli sosyal hizmet çalışanlarımızla yaşlılara yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik bakım hizmetleri sunmaktayız.Daha geniş bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz

Yaşlı Bakım Hizmetinde Ödeme Olanakları

-Sağlık Sigortası SGB V

-Bakım Sigortası SGB V

-Sosyal Daire SGB XII

-Özel Ödeme