PerspektıveGlobal Kültürlerarası Eğitim,Sağlık ve Sosyal Hizmetler GmbH toplumda farklı kültürlerin barış içinde birarada yaşamalarına katkıda bulunmayı temel hedef olarak almaktadır.

Toplumsal hayatta göçmenlere yönelik önyargılı bakış açısına,medyada ve gündelik yaşamda da yansımasını bulan ötekileştirici dile karşı, temel insan haklarını, insan onurunu ve haysiyetini merkeze koyarak faaliyetler yürütmektedir.

Burdaki amaç ise farklı kültürlere karşı duyarlı ve saygılı bir ortaklık kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Alman ve göçmen toplumunun bu sayede yaşam kalitesini arttırmak,sahip olduğumuz kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak uzun soluklu, kalıcı, sosyal yarar sağlayan projeler geliştirmek ve bunları uygulamak PerspektiveGlobal’ın temel felsefesini teşkil etmektedir.

Bu anlayıştan yola çıkarak yerel idareler,bölgesel ve bölgelerüstü resmi kurum,kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar yürütmekte,yerel ve Uluslar arası ağlar oluşturup geliştirmekte ve koordine etmektedir.

Çalışmalarımız İnsan onurunu ve İnsanı temel alan ve İnsana değer veren bir felsefeye hizmetir.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Kültürel duyarlı yaşlı bakım hizmetleri
Almanca dil kursları
Dil kursları
Uluslararası öğrenci değişim programı
Mesleki danışmanlık ve staj
Kültür ve eğitim gezileri
Uluslararası öğrencilere danışmanlık servisi
MPU Ehliyeti yeniden alma test hazırlığı
Öğrenci destek hizmeti ( Özel ders )
Yayınevi faaliyetleri ( Kitap ve doktora çalışmalarının basımı )
Siyaset eğitimi
Gençlik ve aile danışmanlık – destek hizmetleri
Sağlık ve sosyal pedagoji alanlarında meslek ilerletme eğitimleri
Çocuk ve gençlik çalışmaları
Sosyal araştırma
Dinler ve kültürler arası diyalog
Spor etkinlikleri
Engellilere yönelik hizmetler