Ağ ortakları

Kültürlerarası çalışma’da başarılı olmak için bu alanda faaliyet sürdüren Sivil Toplum Örgütleri (NGO’s) ile birlikte  ortak hedefler belirleyerek çalışmaktyız.Toplumsal sorunları ortak stratejiler geliştirerek ve güçlerimizi birleştirerek hep birlikte çözebiliriz. PerspektiveGlobal olarak faaliyet alanlarımızı kapsayan tüm konularda  kamu ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmak hedeflerimizden biridir. 

Spor Etkinlikleri

Uyum politikasında etkin olmanın başarılı araçlarından biri Spor’dur. Spor etkinlikleri aracılığı ile daha geniş kitlelere ulaşabiliyor ve toplumda göçmenlere karşı var olan önyargılara karşı daha etkin mücadele edebiliyorsunuz. 

Spor etkinliklerinin en önemli özelliklerinden biride, gençlerin etnik ve sosyal kökenlerini gözetmeden her kesimden gençlere açık olması. Federal Almanya’nın milli futbol takımı bunun en başarılı örneğidir. Bundan dolayı özellikle gençlere yönelik her türlü spor etkinlikleri düzenleyerek, destek veriyoruz. 

Spor etkinlikleri aracılığı ile gençlerin eğitimlerinde daha başarılı olmalarını teşvik etmek önümüzdeki görevlerden biridir. 

Uluslararasi ortamda farklı disiplinlerde spor etkinliklerini geliştirmek, proje üretmek ve uygulamak, projeler hakkında rapor yazmak çalışma alanlarımızı kapsar. 

Uluslararası kapsamda insanların kaynaşması ve tanışması için spor önemli bir etkinliktir.

Dinlerarası Diyalog

Çokkültürlü Toplumlarda toplumsal ve sosyal barışı sağlamak ve birlikte ortak yaşamı inşa etmek için Dinlerarası Diyalog önemli bir konuma sahiptir. PerspektiveGlobal olarak dinlerin önyargılara ve ırkçılığa karşı birlikte hareket etmelerinin önemini bildiğimizden, bu alanda  yapılacak çalışmalara destek vermeyi kendimize bir görev olarak alıyoruz. 

Her dini inanç ve düşünce toplumsal bir zenginliktir. Bu zenginliği korumak ve ortak değerlerimiz olan insan olmak prensibinden hareketle Dinlerarası Diyalog çalışmasını projeler ve etkinlikler aracılığı ile teşvik etmeyi görevlerimizden biri olarak görüyoruz. 

Hizmetler ve Danışmanlık

Çokkültürlü ve Çokdilli uzman kadrolarımızla çalışmalarımız dahilinde Hizmet ve Danışmanlık faaliyetinde bulunmaktayız. 

Faaliyet alanımız hem Almanya dahilinde hemde uluslararasi ortama hitap etmekte. 

Rehabilitasyon Merkezleri 

Sağlıklı bir Yaşam için rehabilitasyon çok önemlidir.PerspektiveGlobal olarak bütçeniz ve maddi imkanlarınıza en uygun Rehabilitasyon Merkezi bulmanızda yardımcı oluruz. Nereye gideceğinize karar verin,gerisini bize bırakın. Partnerlerimizden oluşan  Rehabilitasyon Merkezleri ile size rahat edeceğiniz ve dinleneceğiniz bir ortamı sağlamak bizim uzman kodromuzu mutlu eder.

Siyasi Eğitim

PerpektiveGloabal olarak Toplumsal ve Kültürel konuları ele alarak gençler ve yetişkinler için siyasi eğitim proğramları sunmaktayız. Demokrasi, İnsan Hakları ve Özgürlükler bizim için vaz geçilmez temel değerlerdir.Bu değerlerin korunması ve daha da geliştirilmesi için siyasi eğitim önemli etkinliklerimizden biridir. 

Düşünen bir toplum özgür ve yaratan bir toplumdur. Evrenselik düşüncede başlar. 

Yetişkinler için Eğitim

Yetişkinlere yönelik olarak hertürlü mesleki, sosyal ve siyasal eğitim etkinlikleri sunarak onların toplumsal yaşama daha etkin bir şekilde katılmalarını hedefliyoruz. Bunun içinde yetişkinlerin eğitimine özellikle önem veriyoruz. Eğitimli Yetişkinler en başta çocukalarının sorunları olmak üzere çevrelerine daha da faydalı olabilirler ve toplumsal duyarlı olurlar. 

Okul, Yüksekokul ve Üniversite 

PerpektiveGlobal olarak gerek Fedeeral Almanya’da ve gerekse Türkiye’de okul, yüksekokul ve üniversitelerle birlikte çalışmayı, ortak projeler yaparak eğitime ve öğrenime destek vermeyi  kendimize önemli bir görev olarak alıyoruz. 

Eğitim Gezileri

PerpektiveGlobal olarak gerek Federal Almanya’dan Türkiye’ye, gerekse Türkiye’den Federal Almanya’ya Eğitim Gezileri düzenleyerek insanların kaynaşmasına ve ortak değerlerin yaratılmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu alanda Eğitim ve Kültür kuruluşlarıyla birlikte çalışmak istiyoruz. Gezerek, görerek tarihi öğrenmek, buluşarak sorunları tartışmak eğitim gezilerimizin içeriğidir. 

Almanya’da Dil Kursları ve Mesleki Alanda Staj 

İşinizde ve kariyerinizde daha başarılı olmak için Federal Almanya’ya dil öğrenimi için gelmek mi istiyorsunuz. Bize başvurabilirsiniz.Maddi imkanlarınıza göre size en uygun dil kursunu bulmak bizlerin görevidir. Ayrıca mesleki deneyimlerinizi pekiştirmek için, staj olanaklarını sunuyoruz. Farklı iş alanlarında staj yapıp, hem Almancanızı hemde mesleki deneyimlerinizi geliştirebilirsiniz.

Gençlere Sosyal Hizmet 

Sosyal Hizmet alanında uzmanlaşmış çokdilli ve çokkültürlü pedagog ve eğitimcilerimizle gençlere eğitim başta olmak üzere sağlık ve piskolojik danışmanlık yapmaktayız. 

Çocuklar ve Gençler için Çalışma

Çocuklarımızı ve gençlerimizi daha iyi bir geleceğe hazırlamak için eğitim,kültür ve sportif alanlarda çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocuklarımızı ve gençlerimizi çokkültürlü bir toplumun inşası için yönlendirmek istiyoruz. 

Çocuklarımızın okul başarısı için ev ve okullarına yakın semtlerde ders yardımı projeleri düzenleyerek ailelere destek veriyoruz.

Eğitim ve Aile Hizmeti 

Aile toplumun temel taşıdır.Sağlıklı ve eğitimli bir aile yaşamı için aile danışmanlarımızla her türlü sosyal ve piskolojik danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Gönüllü Hizmet

Gönüllü Hizmet Çokkültürlü çalışmada önemli bir yere sahip.Her meslekten gönüllü çalışanlarla gönüllü çalışanlar ağı kurarak göçmenlere ve ailelerine yardım etmek istiyoruz.Bizimle birlikte gönüllü Hizmet sunmak istiyorsanız, bize başvurabilirsiniz. Gönüllü Hizmette sermayemiz İnsandır.

Mesleki Yardım  ve Eğitim 

Geçlerin meslek sorunlarını her meslekten danışmanlarımzla birlikte çözmek ve gençleri meslek öğrenimine teşvik etmek için, İş Ajansı ve meslek kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz.Özellikle okul eğitimini tamamlamadan okuldan ayrılan gençlere yönelik yapacağımız mesleğe yönlendirme projeleri ile gençlere geleceğin kapısını açıyoruz. “Meslek altın bileziktir” atasözünü biz ciddiye alıyoruz.  

Engellilere Yardım 

Engelliler için sürdüreceğimiz eğitim faaliyetlerinin yanısıra, her türlü sağlık ve bakım hizmeti de sunarak onların daha insanca bir yaşam sürdürmelerini sağlamak ve yasal haklarına ulaşmaları için  çalışıyoruz . 

Engelliler için geliştireceğimiz özel sağlık ve bakım hizmeti ile onlara daha kolay ve daha rahat bir yaşam sunmak toplum olarak hepimizin görevidir.