Sağlık ve Bakım Hizmeti

Almanya’ya işçi göçü ile birlikte  yaşanan demografik gelişmelerden dolayı Almanya toplumu son 50 yılda kültürel ve sosyal olarak çok değişti. Bu değişimin bir sonucu olarak İş dünyası, bireylerin ve ailelerin, gençlerin ve yaşlıların yaşama anlayışı  da giderek çok kültürlü bir yapı kazandı. Bununla beraber toplumun ihtiyaçları ve beklentileri de giderek değişmektedir.

Özellikle emeklilik yaşına gelen birinci kuşak göçmenlerin  ağır işlerde çalıştırılmış olmalarından dolayı sağlık durumları bir hayli kötüdür.

PerspektiveGlobal GmbH göçmen yaşlıların onurlu ve sağlıklarını koruyucu faaliyetlerde bulunarak bu kuşak göçmenlere hizmet vermektedir. Bu kuşağın günlük ihtiyaçlarını gidermek, boş zamanlarını değerlendirmek, sosyal çevreleri ile aktif faaliyet içinde olmaları için projeler sürdürmektedir.

Yaşlıların hak ettikleri sağlıklı ve güzel bir yaşam sürdürmeleri bizim temel çalışmalarımızın arasındadır.

Bunun için bilhassa kültürel hassasiyeti dikate alarak hizmet vermekteyiz. Bunların içerisinde beslenme, dini gereksinimler, sağlık sorunlarını kapsayan çalışmalarımız sürmektedir.